Adorp informeert

Selecteer pagina

Historie
Volleybalvereniging Artharpe is opgericht op 1 augustus 1970 en bestaat inmiddels ruim 50 jaar. Er werd bij gebrek aan een eigen ruimte in Adorp, eerst gespeeld in Sauwerd. Toen twee jaar later Dorpshuis Artharpe werd geopend, na een verbouwing van de voormalige basisschool, is de vereniging daar naartoe verhuisd.

De vereniging heeft tegenwoordig rond de 55 leden onderverdeeld in wedstrijdteams en recreanten. De leeftijd van de leden varieert van tiener tot tachtiger. Bij de vereniging moet iedereen zich welkom voelen, ongeacht het niveau. Naast sportiviteit staat gezelligheid voorop. De trainingsavonden worden vaak afgesloten met een gezellige nazit.

Jaarlijks organiseren we als vereniging een of meerdere mixtoernooien inclusief een hapje en een drankje na afloop.

Locatie trainingen en wedstrijden
Dorpshuis Artharpe
Torenweg 9
9774 PH Adorp
tel. 050 3061664

Seizoen
Het volleybalseizoen loopt van de eerste woensdag in september tot en met de laatste donderdag in juni.

Trainingstijden 2023/2024
Dames 1 & 2 : woensdag 19:30 – 21:00 uur
Recreanten gemengd: woensdag 21:00 – 22:00 uur

Heren 1 : donderdag 19:00 – 20:15 uur
Heren 2/3: donderdag 20.15 – 21.15 uur
Heren recreanten: donderdag 21:15 – 22:15 uur

Protocol omgang met jongeren
De vereniging heeft gedragsregels opgesteld voor trainers en coaches van jongeren onder de 18 jaar. Daarnaast beschikken trainers/coaches die werken met jongeren over een VOG-verklaring.

Contributie

Vanaf 16 jaar
De contributie voor seizoen 2022/2023 bedraagt € 85 per seizoen* 

Tot 16 jaar
De contributie voor seizoen 2022/2023 bedraagt € 70 per seizoen* 

* Nieuwe leden mogen voordat ze lid worden eerst een maand gratis meetrainen. Hierna betalen ze contributie voor de nog resterende maanden van het lopende seizoen; € 8,50 per maand met een maximumbedrag van € 76,50 of in het geval van een jeugdlid €7,00 per maand met een maximumbedrag van € 63,00)

Het betaalverzoek voor de contributie wordt jaarlijks via een ’tikkie’ verstuurd. Vragen over de contributie? Neem contact op met de penningmeester (zie pagina bestuur). Het bankrekeningnummer van de vereniging is NL57 INGB 0001 6516 80.

Lid worden?
Zin om te gaan volleyballen? Recreatief of wedstrijden? Neem contact op met een van de bestuursleden voor meer informatie. 

Communicatie met de leden
Adorp.com is een van de officiële digitale organen van volleybalvereniging Artharpe. Daarnaast versturen wij periodiek per e-mail een digitale nieuwsbrief naar de leden. Ook wordt er gebruikgemaakt van whatsapp.

Hoe wij omgaan met persoonsgegevens
Volleybalvereniging Artharpe verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het afhandelen van de contributie;
– verzenden van de digitale nieuwsbrief;
– om je te kunnen bellen, appen, mailen of post te sturen indien dit nodig is én in het geval van een calamiteit.

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor de bestuursleden van Volleybalvereniging Artharpe.

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden en worden niet langer dan strikt nodig is bewaard om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en houdt daarbij de wettelijke gestelde bewaartermijnen in acht.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Leden kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens kenbaar maken bij een van de bestuursleden. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek.

Volleybalvereniging Artharpe neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als een lid het idee heeft dat de gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Klachten over persoonsgegevens kun je allereerst kenbaar maken bij een van de bestuursleden maar ook indienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag / tel. 0900-2001201 / of via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)