Adorp informeert

Selecteer pagina

Jubileum

Op vrijdag 10 januari 2014 bestaat de klaverjasclub Adorp 50 jaar. In 1964 waren bij de oprichtingsvergadering aanwezig de heren Bod, Van der Schans, Bolhuis, Loonstra, K. Westerhof, H. Medema, Visser, Meijer, Goslinga, J. Westerhof, Velting, Rozema, Horst, Schreuder, Wieringa, Smit, Van der Tuin, J. Medema en Raangs. Zij kozen als eerste bestuursleden de heren J. van der Tuin, C. Raangs en H. Wieringa. De contributie werd vastgesteld op een kwartje per week en moest wekelijks worden voldaan.
Uit het feit dat er in 50 jaar maar drie verschillende voorzitters zijn geweest, nl. de heer H. Wieringa 1964-1967, de heer W. Visser 1967-2010 en mevrouw T. van der Velde 2010-heden blijkt de grote stabiliteit van de club. Hoewel de contributie inmiddels iets is verhoogd, is er ook nu nog voor elke klaverjasliefhebber voldoende reden om de gezellige en sportieve clubavonden in ‘t Witte Hoes te bezoeken.