Adorp informeert

Selecteer pagina

Bestuur

De doelstelling van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) is het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor.

Namens de SOGK regelt de Beheerscommissie de dagelijkse gang van zaken in de kerk. De Beheerscommissie bestaat uit:

Dick Katgert (voorzitter)
Larry Jager (reserveringen)
Jos Moes (secretaris)
Geert Auke Boer (penningmeester)
Harold Kruijer