Adorp informeert

Selecteer pagina

Algemeen

Reserveren:
Om de kerk te reserveren mail naar larryjager@xs4all.nl

Gebruikersprotocol voor de kerk te Adorp

De beheerscommissie van de kerk is blij met het regelmatige gebruik van de kerk. Er zijn kerkdiensten, concerten, tentoonstellingen, koorrepetities, begrafenissen en andere bijeenkomsten in de kerk. Bij zoveel gebruikers en bezoekers kan er nog wel eens wat misgaan. Daarom wil de beheerscommissie alle gebruikers op de hoogte stellen van de volgende afspraken en regels.

1. Veiligheid
Op last van de brandweer is voor de kerk een gebruiksvergunning opgesteld. Hierin staat o.a. het volgende:

In de kerk mogen niet meer dan 120 personen tegelijkertijd aanwezig zijn. Indien er meer dan 25 bezoekers in de kerk aanwezig zijn, moet de gebruiker zorgen dat een brandwacht bij de toegangsdeur (deur draait naar binnen open) aanwezig is om deze direct te openen in geval van een calamiteit. De brandwacht dient in het bezit te zijn van een werkende mobiele telefoon. De deur kan in geopende stand vastgezet worden door middel van een haak.

In het gangpad van de kerk mogen geen extra stoelen geplaatst worden of anderszins mensen plaatsnemen.

In de kerk mogen geen kaarsen gebrand worden en/of brandbare materialen opgehangen worden.(Uitgezonderd een enkele kaars op de avondmaalstafel)

In het voorportaal, in het koor en op het orgelbalkon zijn brandblussers aanwezig. De EHBO-doos is in het voorportaal aanwezig.

2. Reserveringen
Alle reserveringen van de kerk moeten gemaakt worden in overleg met:
Larry Jager
Torenweg 18
9774 PJ Adorp
(050-3062028)
Email: larryjager@xs4all.nl

De gebruiker, die het eerst reserveert, kan van de kerk gebruik maken. Als u regelmatig van de kerk gebruik wilt maken, moet u ruim voor het nieuwe kalenderjaar een planning voor een half jaar of een jaar schriftelijk bij Larry Jager inleveren.

Bij een begrafenis en een gelijktijdige reservering gaan de betrokken partijen in overleg en komen samen tot een bevredigende oplossing van de onverwacht ontstane situatie.

3. Kosten
De prijzen voor het huren van de kerk zijn als volgt:
– Repetitie (minimaal 2 uren) € 15,- per uur
– Uitvoering, kerkdienst of huur per dagdeel € 60,-
– Tentoonstelling per weekend € 90,- (€ 15,- per uur)
– Begrafenis € 75,-
– Klokluiden bij een begrafenis € 30,-

U ontvangt van ons een factuur (eventueel periodiek). Gaarne binnen 30 dagen het bedrag overmaken.

4. Toegang tot de kerk (sleutels)
Komt u voor het eerst in de kerk dan kunt u terecht op de adressen op het bordje naast de voordeur van de kerk of bij degene met wie u een afspraak heeft gemaakt. Sleutels mogen niet aan derden uitgeleend worden. Sleutels kunnen alleen van beheercommissieleden geleend worden. Na afloop moeten de sleutels terug naar het uitleenadres.

5. Voorzieningen en overige regels
U kunt gratis gebruik maken van de mogelijkheid om in de kerk koffie en thee te
zetten. Graag willen we dat u alles wat u gebruikt heeft, afwast en terugzet op de juiste plaats. Gebroken serviesgoed of ander kapot geraakt roerend goed wordt door de gebruiker vervangen.

Voor slechthorenden is een ringleiding in de kerk aanwezig.

De verwarming moet bij het verlaten van de kerk weer op 8º C gezet worden.

In de kerk is een piano aanwezig. Deze is het eigendom van de Culturele Commissie Adorp. De piano kan gratis gebruikt worden.

Voor vaste gebruikers van de kerk zijn kasten in de kerk aanwezig waarin eigen materialen opgeborgen kunnen worden. De voorwerpen moeten voorzien zijn van de naam van de gebruiker.

Bezoekers mogen niet op het orgelbalkon of op de zolder komen. Zonder overleg zijn nagelvaste veranderingen aan het interieur niet toegestaan. In de keuken en op het kerkhof staan afvalbakken. Wij verzoeken u geen peuken in of bij de kerk achter te laten. Laat de kerk na elke keer na gebruik in een nette staat achter.

6. Het gebruik van de kerk is geheel voor eigen risico
De eigenaar SOGK en de leden van de plaatselijke beheercommissie kunnen
op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiend uit een calamiteit bij het gebruik van de kerk.

We wensen u veel plezier in het gebruik van onze mooie kerk!