Adorp informeert

Selecteer pagina

De zomervakantie zit er bijna op en dus beginnen we aan het nieuwe seizoen. De eerste bestuursvergadering is inmiddels geweest.

Groei ledenbestand / teams (bijna) ‘vol’
We zijn in de luxe positie dat we als kleine dorpsvereniging nog altijd groeien qua ledenaantal. We trappen dit seizoen af met 56 spelende leden. De keerzijde hiervan is wel dat voor een aantal teams/tijdstippen de maximum capaciteit (bijna) is bereikt.

Als bestuur vinden we het belangrijk dat ieder lid lekker kan trainen en spelen. Daarom is het belangrijk dat mensen die lid willen worden eerst contact opnemen met het bestuur. Samen kijken we dan bij welk team/tijdstip er nog ruimte is.

Helaas is er komend seizoen geen jeugdteam omdat er niet genoeg jeugdleden zijn voor een apart jeugdteam. Marre Hamming en Marlies Derksen gaan vanaf dit seizoen op de woensdag meetrainen met de dames.

Nieuwe leden
We heten Julian Smit, Michiel de Jong en Wouter Hoving van harte welkom bij de vereniging. Vanaf september gaan Julian en Michiel trainen/spelen met Heren 1/2 en Wouter met Heren 3 recreanten.

Aanmelden nieuwe leden
Ken je iemand die geïnteresseerd is om te gaan volleyballen? Zeg alsjeblieft zelf niets toe, maar verwijs hem of haar naar een van de bestuursleden. Dit voorkomt teleurstelling!

Trainings-/speeltijden
We zijn blij dat Ger ook dit seizoen de trainingen wil verzorgen. Onze speeldagen blijven ook dit seizoen de woensdag en de donderdag, maar gezien de groei van de vereniging kan het zijn dat er eventueel nog wat verschuivingen komen in de tijden. Mocht dit het geval zijn dan informeren we jullie hierover. We starten volgende week vooralsnog als vanouds met de volgende tijden:

Dames 1&2: woensdag 19:30 – 21:00 uur
Recreanten gemengd: woensdag 21:00 – 22:00 uur
Heren 1&2: donderdag 19:30 – 21:15 uur
Heren 3 recreanten: donderdag 21:15 – 22:15 uur

Bestuurswissel
Hans is, na vele jaren, begonnen aan zijn laatste loodjes als bestuurslid. Tijdens de komende ALV neemt hij afscheid. Gelukkig hebben we Jeroen Zuidema bereid gevonden om het bestuur te komen versterken. Jeroen draait al mee in het bestuur en wordt tijdens de komende ALV onder bindende voordracht officieel geïnstalleerd als bestuurslid.

Online algemene ledenvergadering (ALV)
Gezien een steeds lagere opkomst tijdens de algemene ledenvergaderingen (afgelopen jaar een opkomst van 1 lid, naast de aanwezige bestuursleden), heeft het bestuur ervoor gekozen om de ALV dit jaar op maandag 9 oktober online te houden. Alle stukken en meer informatie volgt uiterlijk één week voor aanvang van de algemene ledenvergadering.

Als bestuur wensen we iedereen een heel leuk en sportief seizoen toe!

Groet,
Collin, Hans, Monique & Jeroen