Adorp informeert

Selecteer pagina

De nieuwste editie van het Contactblad is uit en hier te lezen:
http://contactblad 1 september

Het Contactblad verschijnt voorlopig alleen op de eerste van de maand. Oproep aan (vrijetijds) schrijvers en dichters: voor jullie verhalen en gedichten is ruimte in het Contactblad. Ook een scan van een kindertekening is een mogelijkheid.

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt bij voldoende kopij de eerste dag van de maand.
Berichten kunnen worden doorgegeven via: contactblad-asw@planet.nl
Kopijsluiting: de 25e van de maand
Aanmelden mailinglijst: Wilt u/wil je per mail bericht van het verschijnen van het Contactblad, meld je dan aan voor de mailinglijst via contactblad-asw@planet.nl